نمنه؟؟؟...

   بابا به پير به پيغمبر من فقط متخلص به نااميدم...خودم دريای اميدم.

گير ندين به اين اسم ما.....او گی؟؟؟

خب بريم سر اصل مطلب...

کدوم مطلب؟؟؟

ما که مطلب نداشتيم...

آهان...ميخوایم امروز موقعيت دقيق جغرافيایی (پشت هيچستان)رو مشخص کنيم...

برای اين کار بايد:...

۱-بفهميم هيچستان کجاست که بعد پشتش رو پيدا کنيم...

۲-بايد بفهميم منظور نگارنده کدوم پشت بوده..اين پشت يا اون پشت...

۳-بايد بفهميم در اين چند ساله و با اين موج تحريف نام مکان ها اسم ديگه ای براش  انتخاب نکرده باشند...

۴-بايد دقيقا وجه تسميه اين واژه رو پيدا کنيم که از زبان های بيگانه وارد زبان فارسی نشده باشه که مارو گمراه کنه.

۵-پنج هم نداره

با عطف به مسايل مطروحه نتيجه ميگيريم که:

پشت هيچستان محل يا منطقه يا روستا يا شهر يا هر کوفت و زهر مار ديگری است که در طول جغرافيايی06.gifو عرض جغرافيايی30.gifقرار دارد...

از تمامی عزيزانی که هيچ کمکی به ما در يافتن اين محل استراتژيک و سوق الجيشی ننمودند سپاسگذار نيستيم ...چون اصلا تو مراممون نيست تشکر...

خب يکی يکيتون رو ميماچم10.gif...

فعلا زت مزيد...

نوشته:((نااميد))....اين پايين هم يه نيگا بندازين...

ولی از مطلب بالا جداش کنين...

http://www.ekincaglar.com/coin/flash-ir.html

/ 1 نظر / 26 بازدید
دایی ناصور

اين نرم افزار ديده بان وبلاگ ما گاهی يادش ميره وبلاگ شما رو برام ستاره بزنه که ظرف چند ثانيه بعد از آپ شدنتون خبرم کنه. شرمنده ام! فعلا دارم دنبال دستمال کاغذی می گردم جای ملچ مولوچ ماچيدن شما رو خشک کنم :دی. حالا ما مونديم که اين گزی که رقبا بالا کشيدن رو دوباره از کجا تامين کنيم؟