یاد...

از گل واشده در دورترین بوته دشت به تو ای دوست سلام...

حالت آیا خوب است؟؟؟

روزگارت آبیست؟؟؟

همه اینجا خوبند...

نی لبک میخواند...

قاصدک میرقصد...

باد عاشق شده است..

فکر من باش که من فکر توام...

یا حق...

/ 2 نظر / 26 بازدید
ناامید

عجبببببببب